İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Oya Sarı
Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
28.11.2013
212 319 71 58
Oya.Sari@sekerbank.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı
208165 - 602948
İnci Kutsar
Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
01.08.2017
212 319 71 57
inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Sena Perk
Yönetmen/Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri
05.10.2020
212 319 73 78
sena.perk@sekerbank.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Nama
1
TRY
1860000000
TRY
99,91
Yok
İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri
30000000
29712000
TRY
99,04
Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Finansal Kiralama
50000000
18844264
TRY
37,69
Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.
Faktoring
130000000
129999913
TRY
99,99
Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş.
Finans
26000000
16200600
TRY
62,31
Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd.
Bankacılık
26000000
25461800
TRY
97,93
Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Offshore Bankacılık
5000000
4789700
USD
95,79
Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Gayrimenkul Yatırım
610166462
610166462
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.