FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 31.01.2021 tarihinde KAP'da ilan edilmişti.

İhraç belgesinde yer alan ve satışa aracılık edecek olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık sözleşme süresinin bittiğini ileri sürmesi nedeniyle, sözleşmenin uzatılmasına dair maddelerinde uzlaşı sağlanamadığından yasal 10 iş günü süre içinde aracılık hizmeti temin edilememiştir.

Şirketimiz bu durumda başka bir aracı kurum ile toptan satışlar pazarı işlemlerine dair  aracılık hizmeti almak amacıyla sözleşme imzalayacak ve işlemlerin devamı için Borsa İstanbul A.Ş.'ye yeniden başvuru yapacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeniden belirleyeceği pay fiyatı ve nominal tutar üzerinden düzenlenecek ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmak üzere sunulacaktır.

  

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.