Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
11.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2020 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2020 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.