[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

  

1-         02.07.2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Musa ARIKAN'ın istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine,

  

2-    Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Musa Arıkan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurulda onaya  sunulmak üzere  şirketimiz hissedarı OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM  ŞİRKETİ'ni temsilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Üyesi olarak atanmasına,

  

3-         Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen  Sayın  Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Başkanı olarak atanmasına,

  

4-          02.07.2020 Tarihinde  müştereken İmza yetkilisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İrfan BAŞKÖY'ün imza yetkisinin iptal edilmesine,

  

5-         Sayın Deniz AKSU'nun şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine,

  

 

  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  

 

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.