FİNANS

Özet Bilgi
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.12.2020
Bölünme Yöntemi
İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
-
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Mühendislik Konularında Ar-Ge Faaliyetlerinde bulunmak,yeni ürünler geliştirmek, prototipler yapmak,teknik danışmanlık yapmak yazılım geliştirmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL)
1.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Belli Değil
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Belli Değil
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
30.09.2020
Mevcut Sermaye (TL)
115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
115.000.000
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029
12.000.000
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011
103.000.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.11.2020
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
25.02.2021
Ek Açıklamalar

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan motor ve traktör üretimine ilişkin Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge hizmet işletmesinin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23-2) 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketiniz internet sitesinde kamuya duyurulması ile 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Şirketimizin internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususları bilgilerinize sunarız. 26.02.2021 tarihinde paylaşmış olduğumuz evrakların devamı olarak bölünme planı ve bölünme raporu ekte yer almaktadır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Bölünme Raporu Tümosan A.Ş..pdf - Bölünme Raporu
EK: 2
Bölünme Planı Tümosan A.Ş.pdf - Bölünme Planı