FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,  Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından koordine edilen yeni bir uyum programının uygulamaya alınmasına ve "Koç Topluluğu Etik İlkeleri"nin güncellenmesine ve aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 

1. Uyum Politikası

2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

3. Bağış ve Sponsorluk Politikası

4. Hediye ve Ağırlama Politikası

5. İnsan Hakları Politikası

6. Tedarik Zinciri Uyum Politikası

7. Toplumsal Yatırım Politikası

8. Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası

9. Rekabet Hukuku Uyum Politikası

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Ayrıca, Şirketimizin kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan politikalar yürürlüğe konmuştur.  

1. Koç Holding Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası 

2. Koç Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi

3. Koç Holding Çevre Politikası

İlgili metinler www.koc.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.