FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'muzun 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında; 

1.     Sayın Dr. Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine,

2.     Şirket'i en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda Sayın Dr. Doğan Demir ve Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın yetkili kılınmalarına,

oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…

www.papilon.com.tr