FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021, 10.02.2021, 03.03.2021, 12.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.04.2021 tarihinde tescil, 16.04.2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.