FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.

  

Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Şirketimiz ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecektir.

  

Öte yandan, yine 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Kurul Bülteni'nde, Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu, Şirketimizin 2.499.0000 TL tutarında pay sahibi olması planlanan toplam 5.000.000 TL kuruluş sermayeli A1 Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş izninin Kurul tarafından olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştır.

  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.