FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
22.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Ummahan Binhan KESİCİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.