FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KFEIN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile; 

1-     Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyza Arda ile Handan Duray'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına, 

2-     Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, 

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.