FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
80.625.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.937.500
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
3.750.000
1.875.000,000
50,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
76.875.000
38.437.500,000
50,00000
B Grubu
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
80.625.000
40.312.500,000
50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
8.089.404,16
Geçmiş Yıl Karları (TL)
2.752.799,66
Diğer Kar Yedekleri (TL)
29.470.296,18
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
14.07.2021
SPK Başvuru Tarihi
27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine ilişkin onaylı ihraç belgesi ile onaylı esas sözleşme tadil metnini içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8898 sayılı yazısı bugün(26.07.2021) tarafımızdan teslim alınmıştır.

SPK onaylı İhraç Belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
esassozlesme.pdf
EK: 2
İhraçBelgesionaylı.pdf