FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
KAP sisteminde bulunan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu şablonlarında, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait tutarlar sehven 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait sütuna, 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait tutarlar sehven 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait sütuna girilmiştir.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin dönem karına etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2021-30.06.2021 faaliyet dönemine ilişkin olarak KAP sisteminde bulunan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu şablonlarında, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait tutarlar sehven 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait sütuna, 01.04.2021-30.06.2021 dönemine ait tutarlar sehven 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait sütuna girilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. 09.08.2021 tarihinde yayımlanan raporun ekinde bulunan ".pdf." formatındaki SPK raporunda herhangi bir hata bulunmamaktadır.

Söz konusu düzeltmenin 09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda yer alan net dönem karı tutarı değişmemektedir.

Saygılarımızla


Kredi Hesaplama