FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Rüçhan kullanım tarihleri girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.087.500.000
Mevcut Sermaye (TL)
217.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
652.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
17.400.000
34.800.000,000
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
Nâma
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
200.100.000
400.200.000,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
217.500.000
435.000.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.09.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
08.07.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 26.08.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay almak hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.08.2021 ile 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

Kredi Hesaplama