FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmaması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.08.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026
0
0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket'in 01.01-31.12.2020 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre; 2.777.755,39- TL. "Net Dönem Zararı, "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre ise; 196.176- TL. "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı hususu 31.08.2021 tarihinde yapılan toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu_2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
7.177.729
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
247.830
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
196.176
-2.777.755
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
196.176
-2.777.755
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-18.149.031
-35.561.885
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket Yönetim Kurulunun 01.07.2021 tarihli 2021-10 sayılı aldığı karar uyarınca; Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 2.777.755,39-TL. "Net Dönem Zararı, "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre; 196.176.-TL "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı;

SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 04.08.2021 tarihinde yapılacak toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama