FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/06/2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17/08/2021 tarihinde yayınlanan 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarda, sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir.

Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacak olup, söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.