FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Paylar) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 23.09.2021 tarihinde tescil edilmiş, 23.09.2021 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
23/09/2021
23/09/2021
10415