FİNANS

TÜRKÇİMENTO CEO'su Bozay: Çimento sektörü olarak AB uyum politikalarını yakından takip ediyoruz
05/10/2021 12:13:25

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği organizasyonu ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen 7. İstanbul Karbon
E-Zirvesi dijital ortamda gerçekleşti. "İklim Dirençli Türkiye İçin
Yeşil Toparlanma Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü" temasıyla düzenlenen  etkinlik, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu  moderasyonunda yapıldı.

TÜRKÇİMENTO'nun Altın Sponsor olduğu etkinlikte "Karbon Yönetimi ve
Endüstri" oturumunda konuşan TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay,  sürdürülebilirlik çerçevesindeki çalışmalara öncü olma hedefiyle
Avrupa Birliği (AB) iklim ve çevre politikalarını, Türkiye çimento  sektörünün uyum sürecini de yakından takip ettiklerini söyledi. Bozay,  sektörde enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık  ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında büyük  yatırımlar yapıldığını söyledi. Çimento sektörünün Türkiye'de  yürürlükte bulunan karbon emisyon mevzuatına tam uyum sağladığını  belirten Bozay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enerji verimliliği konusunda sektörümüzdeki diğer önemli konu da atık  ısı geri kazanımıdır. Çimento üretim süreçlerinde oluşan ve fabrika  ana bacasından atmosfere atılan sıcak gazların enerjisi, atık ısı geri  kazanımı tesisleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Hali  hazırda 16 fabrikadaki 25 hatta 141,5 MW elektrik enerjisi üretiliyor.
Bu sayede yaklaşık 500 bin konutun günlük tüketimine denk gelen  elektrik ihtiyacını, sadece üretim işleminden çıkan atık ısı ile  karşılıyoruz. Bir bu kadar daha yatırım yapma potansiyelimiz var. Türk  çimento sektörü 2020 yılında yaklaşık 1,2 milyon ton atıktan toplam  enerjisinin %8,5'ini üretti ve yaklaşık 500 bin ton ithal petrokok  tasarrufu sağladı. Avrupa Birliği'nde %46 olan atıktan enerji üretim  oranına ülkemizin de ulaşması ile karbon emisyonlarımızı daha da  düşürmek mümkün olacaktır."

Çimento sektörünün ömrünü tamamlamış lastikleri fosil yakıt yerine  alternatif yakıt olarak kullandığını belirten Volkan Bozay, "Bu  lastiklerin içerdiği biyokütle sayesinde sera gazı azaltımı  gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda ömrünü tamamlamış lastik kullanımı ile
865 bin ton karbondioksitin atmosfere salımını engelledik" dedi.

PARİS ANLAŞMASI EMİSYON TİCARET SİSTEMİ'Nİ HIZLANDIRACAK

Paris Anlaşması konusunda son gelişmelere de değinen Bozay,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris Anlaşması'nı önümüzdeki ay  onaylama kararını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında yayınlanan İklim
Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi ile temiz üretim  teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret
Sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı. Paris Anlaşması'na taraf  olunmasıyla bu sürecin hız kazanacağını düşünüyoruz. Taslak sınırda  karbon düzenlemesi mekanizması metnindeki muafiyet maddesi ile  ülkemizde ulusal emisyon ticaret sistemi kurulmasına ilişkin  değerlendirmeler yeni bir boyut kazandı. AB'ye tam uyumlu ulusal ETS  ile AB'ye ödenecek sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasından muaf  olmak ve bu bedeli yurtiçinde değerlendirmek seçeneği de kamunun  gündeminde. AB'ye tam uyumlu emisyon ticaret sisteminde, AB'ye ihraç  edilmeyen üretimin de AB'deki gibi yaklaşık 50-60 Euro/ton CO2 bedel  ile fiyatlandırılması söz konusu olacak. Bizim gibi enerji yoğun  sektörlere ve paydaşlarımıza etkileri çok dikkatlice  değerlendirilmeli."

Ulusal emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenlemesinin farklı  olasılıkların çimento sektörüne ekonomik yükü üzerine modeller  oluşturduklarını söyleyen Volkan Bozay, bu konudaki çalışmaların en  kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bozay, TÜRKÇİMENTO'nun 2020 yılı  sonunda başlattığı "Türk Çimento Sektörü Karbon Yol Haritası" projesi  ile neredeyse tüm çimento fabrikalarının sera gazı salım verilerini  inceleyerek, sektör için yol haritası oluşturacağını da sözlerine  ekledi.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama