FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bİldirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.10.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MERKO, TRAMERKO91A5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MERKO, TRAMERKO91A5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 01-07.2020-30.06.2021 tarihli yeni hesap dönemi sonu faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında oluşan 5.765.305-TL'lik net dönem karının (yasal kayıtlara göre 7.094.611,65 TL) geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine,

Geçmiş yıllar zararı nedeni ile kar dağıtımının mümkün olmaması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.07.2020/30.06.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
72.556.591
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.158.332
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
5.765.305
7.094.611,65
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
5.765.305
7.094.611,65
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
64.853.711
30.676.079,39
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama