FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
33.111.290,76
TRY
55,19
DİĞER
26.888.709,24
TRY
44,81

Kredi Hesaplama