FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021-61
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|                                                                                    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN     

  

                                              II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimize ait 01.01.2021– 30.09.2021 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

           

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları  ve  Ara Dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

 

Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

 

    

Saygılarımızla,

  

  

İstanbul, 27 Ekim 2021


Hüseyin Gürer                                            Mustafa Fırat Kuruca                  Zeliha Ersen Altınok           

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  Yönetim Kurulu Üyesi                  Finans            

Denetim Komitesi Başkanı                          Genel Müdür                               Genel Müdür Yardımcısı

  

 

  

Lütfiye Yeşim Uçtum

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi


Kredi Hesaplama