FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği müracaat neticesinde tevsi ve modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 20/10/2024 tarihine kadar geçerli olan ve toplam 65.000.000 TL'lik sabit yatırımlı ilave  istihdam kapasiteli  529177 numaralı  Yatırım Teşvik Belgesi'ni almıştır.

  

Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" , "KDV İstisnası" şeklindedir.

  

 

  

Teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.

Kredi Hesaplama