FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen esas sözleşmesi 19.11.2021 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GLRYH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
42.970.214
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
5.760.000
0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
35.240.000
1.970.214
5,59084
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
41.000.000
1.970.214,000
4,80540
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
08.10.2021
SPK Başvuru Tarihi
16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.09.2021
Sermaye Tescil Tarihi
19.11.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 1.970.214 TL artırılarak 42.970.214 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadili 19.11.2021 tarih ve 10455 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
RTA Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama