FİNANS

Özet Bilgi
Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
30.000.000
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde 23.11.2021. tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.


Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle pay sahiplerini korumak, Borsa'da şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ("Tebliğ") istinaden;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihlerinde yapmış olduğu Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Pazarda Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 12.000.000 TL nominal değerde 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak olan fonun 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğüne,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kredi Hesaplama