FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKMEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WarantsCertificatesStartingToTradeAbstract|
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_StockExchangeBoardDecisionDate|
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
oda_TitleOfRelatedCompanyWarantsCertificates|
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_MarketToTrade|
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
oda_NominalValue|
Nominal Değer (TL)
2.000.000
oda_Quantity|
Adet
26
oda_StartingDateToTrade|
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/11/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

-

Kredi Hesaplama