FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[RNPOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkul ve makine teçhizata ilişkin hazırlanmış olan değerleme raporlarına ilişkin ilgili değerleme kuruluşları tarafından verilen sorumluluk beyanları, Şirket ortakları tarafından verilmiş olan faaliyet rekabeti yapılmayacağına dair taahhütnameler ile finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirketin ilk 10 müşteri ve tedarikçisine ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.rainbowpc.com.tr/?sayfa=Yatirimci-ilisileri sitesinden de erişilebilir

  Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama