FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021/27 nolu Yönetim Kurulu  kararı ile alınmış olan Genel Müdür atanmasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir. 


Karar Tarihi                   : 28/12/2021

Karar sayısı                  : 2021/27

Toplantının Konusu        : Genel Müdür Tayini hk.

      

Toplantıya Katılan Üyeler: Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR

TTK 370 e göre aksi karar alınana kadar Dokuz Eylül Mahallesi 346 Sokak Numara 21 Gaziemir İzmir adresinde ikamet eden Ahmet NASIR (T.C. Kimlik N ...........) genel müdür olarak atanmıştır.

  

Şirketi her hususta Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte (Necip Nasır, Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır ) müşterek imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir. 

Kamuoyuna Duyurulur.


Kredi Hesaplama