FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ
Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi
06.01.2022
0332 221 2251
ncig@konyakagit.com.tr
Mahmut DEMİRCAN
Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi
06.01.2022
0332 221 2000
mahmut.demircan@konyakagit.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
920723
Mahmut DEMİRCAN
Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi
06.01.2022
0332 221 2000
mahmut.demircan@konyakagit.com.tr
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
920835
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
30000000
TRY
0,23076923
İMTİYAZLI
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
100000000
TRY
0,76923070
İMTİYAZSIZ
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama