FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin sermaye piyasalarında tüm yatırımcılarla etkin ve eşit mesafede iletişim tesis etmesi amacıyla, 20.01.2022 tarihinde bir kısım katılımcı ile paylaşılması planlanan "2021 Yıl Sonu Değerlendirmesi & 2022'ye Bakış" isimli sunumun, ilgili toplantı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde açıklanarak, tüm paydaşların bilgisine sunulması gereği hasıl olmuştur. Ekte ilgili sunum dosyasına yer verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.    

Kredi Hesaplama