FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'nin Şirketimizden olan alacaklarına ilişkin İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen icra işlemi çerçevesinde T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin tarafından 2021/23 Talimat Sayılı Dosyası ile Şirketimiz, mülkiyetindeki yer alan  Antalya İli Murat Paşa İlçesi Güzel oba Mahallesi 27973 ada 39 Nolu parsel üzerinde yer alan 10 Katlı Otel Binası ve Arsa ile Antalya İli Murat Paşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 27973 ada 40 parsel üzerindeki Şirketimizin sahip olduğu üst hakkı ve bu üst hakkı çerçevesinde kurulan tesisin ( bir bütün olarak Kervansaray Lara Otel'in), icra yolu ile satışı için taşınmazın açık arttırma ilanı gerçekleştirilmiştir. Taşınmazın  ilan edilen açık arttırma kıymet taktir toplamı 520.587.193 TL olarak belirlenmiş olup, açık artırma 1 .Satış Günü 03/02/2022, 2. Satış Günü 02/03.2022 tarihi olarak ilan edilmiştir.

Yukarıda açıklanan taşınmazlarımıza ilişkin olarak  İstanbul 10. İcra Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirilecek bu işlem sonucunda taşınmazların icra yolu ile satışı durumunda, Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği ( II. 23.3) Tebliğinin 15. Maddesinin d Bendi uyarınca  İcra İflas Kanunu çerçevesinde bir karar uyarınca gerçekleştirilen işlemler ayrılma hakkının doğmadığı hallerden biri olarak tanımlandığından, söz konusu işleme ilişkin Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkı doğmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla

Kredi Hesaplama