FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
12/04/2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12/04/2022 - 10557
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2021 yılı olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tesciline ilişkin ilan 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama