FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
28.04.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2022-10569
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine  karar verilmiş olup , İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir. 28 Nisan 2022 tarih 10569 sayılı  İzmir Ticaret  Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama