FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
11.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Hakan TİMUR (Üye) yerine Nusret Orhun KÖSTEM'in (Üye) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan
Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Nusret Orhun Köstem (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye

Kredi Hesaplama