FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Süreç İptal Nedeni: 

Şirketimiz Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılması suretiyle %500 oranında bedelli olarak 150.000.000 TL tutarında nakden artışla 180.000.000 TL' ye çıkarılması suretiyle  150.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin yapmış olduğumuz başvurunun , Şirketimizin ,12.05.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile ülkemiz ile dünyadaki ekonomik gelişmeler ve enflasyon göz önüne alınarak yatırımcı ve pay sahiplerimize olan sorumluluk ve hassasiyetimizden dolayı yatırım projelerimizi revize edip , yeni maliyet ve nakit akışlarını planlayana kadar sermaye artış kararının ertelenmesi ve bu kapsamda söz konusu başvurumuzun geri çekilmesi konusunda karar verilmiştir.


Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur 

Saygılarımızla...

Kredi Hesaplama