FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmıştır. 1.derece ipotek alacaklısı HALKBANK ile borcun tasfiyesine yönelik iyi niyet çerçevesinde  görüşmeler sürdürülmüş ancak tüm uğraşlarımıza rağmen,  yaptığımız teklifler, ilgili banka tarafından uygun görülmemiş olup nihayetinde gayrımenkulun satışı gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu bilançosuna göre HALKBANK'a olan borcunun anaparası yaklaşık 8,7 Milyon TL iken şirketimizden 14,5 Milyon TL talep edilmiş,bu nedenle görüşmeler maalesef olumlu olarak sonuçlandırılamamıştır. Bunun yanında Satış işlemleri sırasında tam rakabet ortamı oluşmamış olup  sözkonusu gayrımenkul piyasa rayicinin altında bir bedelle satılmıştır. Hem ilgili ihalenin iptali  için hem de  HALKBANK'ın beyan ettiği borca itiraz için gerekli tüm davalar hukuk müşavirliğimizce açılacaktır. Bunun haricinde şirketimiz üretimine İSTANBUL ŞUBE'si üzerinden devam etmektedir. Sözkonusu satışın şirketimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya meydan vermeyeceğini, gerekli önlemlerin yönetim kurulunca alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

  

 

Kredi Hesaplama