FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 20.05.2022 tarih ve 14 numaralı kararı ile oy birliğiyle kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.


Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

  

 Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama