FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Faik Bitlis ‘in istifasının kabulüne, kalan süreyi tamamlamak üzere şirket ortağı olmayan Sayın Yasemin Nur Bitlis'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin TTK'nın 363. maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

  

Kamuoyuna duyurulur. 

Kredi Hesaplama