FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Haziran 2022 (bugün) tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 oranında iştiraki bulunduğu, 24.430.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanını için ihtiyaç duyduğu 346.860.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizce toplam 346.513.140 Hint rupisi (yaklaşık 4,25 milyon Avro) ödenmesine ve Şirketimizin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Kredi Hesaplama