FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.

Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelēz Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelēz  International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda: 

     

    1. DRT Kurumsal Finans ve  Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerleme  raporu uyarınca müşterilere mal  satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla  kategori ve marka stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve  Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu  ("Satış İşkolu") için belirlenen  adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde  yer alan eşikleri aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip  edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere  gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, 

     

    2.Chipita Türkiye ile 30.06.2022  tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir Sözleşmesi  imzalanarak  DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen adil  piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından Chipita  Türkiye'den devralınmasına, 

     

    3.Şirketimiz ve Chipita Türkiye  arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında  gerekli olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasına 

                    

karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda  faaliyetlerine Mondelēz  International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Kredi Hesaplama