FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan ÇİL, Şirketimizin büyüyen iş hacimlerine destekleyici katkı sağlamak amacıyla sahibi olduğu toplam 2.736.552,-TL nominal değerli payları, 1,-TL nominal değerli payın satış fiyatı 10,71 TL olmak üzere toplam 29.308.471,92 TL'ye Borsa dışında üç yatırımcıya bugün sattığını ve hisselerin virmanının gerçekleştiğini; satış nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını Şirketimize bildirmiştir. Pay satışı sonrasında Sayın Murat Hakan ÇİL'in Şirketimiz sermayesindeki payı %52,42'den %32,71'e düşmüştür.

Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

    

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/06/2022
0
2.736.552
2.736.552
7.278.779
4.542.227
% 52,42
% 52,42
% 32,71
% 32,71

Kredi Hesaplama