FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisclosurePolicyAbstract|
Bilgilendirme Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihli toplantısında 2022/09 sayılı kararı ile,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri, Esas Sözleşmemiz ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının ekte yer aldığı şekliyle kabul edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama