FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021, 29.10.2021, 17.01.2022, 25.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 25 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere, Rekabet Kurulu'nun şirketimize idari para cezası uygulanmasına yönelik 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararına karşı Şirketimiz tarafından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından dava dosyası incelenerek itiraz yolu açık olmak üzere yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında, yukarıda bahsi geçen itiraz hakkı Şirketimiz tarafından kullanılacaktır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından alınan bu karar, yürütmenin durdurulmasına ilişkin olup, idari para cezasının iptaline ilişkin dava süreci ise devam etmektedir.

Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.


(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Kredi Hesaplama