FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
31.05.2022
Genel Kurul Tarihi
24.06.2022
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının ayrı ayrı okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 2021 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının görüşülüp onaya sunulması
10 - Şirket bağış ve yardım politikasının onaylanması ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
11 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan"Ücret Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
19 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 5
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2022 Cuma günü, saat 12:00' da, "Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplkantısı'na ilişkin Genel Kurul Yoplantı Tutanağı ve Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur

Kamuoyuna duyurulur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Frigo-Pak GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2022 Cuma günü, saat 12:00' da, "Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplkantısı'na ilişkin Genel Kurul Yoplantı Tutanağı ve Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur

Kredi Hesaplama