FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KLMSN, RTALB]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
KLMSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0631313 TL Teorik Fiyat: 10,497 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

RTALB.E %132,71934 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,179 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama