FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CommissionsPaidForFinancialIntermediaryServicesSubAbstract|
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/04/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Nisan-Haziran 2022 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı
İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı
Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
oda_CommissionRatesForIntermediaryServicesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_CommissionRateForSharesLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_TitleOfBrokerageHouse|
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
oda_CommissionRateForShares|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi
% 0,025
% 0,04
% 0,02
% 0,04
oda_CommissionRateForPublicSectorDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
% 0,02
% 0,02
% 0,02
oda_CommissionRateCorporateDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
% 0,02
% 0,02
% 0,02
oda_CommissionRateForInterbankMoneyMarketDaily|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
BPP (günlük)
% 0
% 0
% 0,0019
% 0
oda_CommissionRateForReverseRepoOvernight|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
% 0,002
% 0,0019
% 0,002
oda_CommissionRateForReverseRepoFuture|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
% 0,002
% 0,0019
% 0,002
oda_CommissionRateForBISTDerivativesMarketIndexContact|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
% 0,02
oda_CommissionRateForForeignSecurity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Menkul Kıymet
oda_CommissionRateForPreciousMaterialsAndDiamonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıymetli Madenler ve Taşlar
oda_OtherCommissionRates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseAbstract|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseLineItems|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_Year|
Yıl
2022
2022
2022
2022
2022
oda_AmountOfCommissionPaidForSharesTransactionsTRY|
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.873
251
3.124
3.124
3.124
oda_AmountOfCommissionPaidForPublicSectorDebtInstrumentsTRY|
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0
0
0
0
0
oda_AmountOfCommissionPaidForOtherOperationsTRY|
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
57.616
55.517
113.133
113.133
113.133
oda_AmountOfCommissionsPaidTRY|
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
60.489
55.768
116.257
116.257
116.257
oda_AverageNetAssetValueTRY|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
43.988.120
45.161.367
44.577.985
44.577.985
44.577.985
oda_RatioOfTotalCommissionAmountToAverageNetAssetValue|
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,13751212
% 0,12348607
% 0,26079465
% 0,26079465
% 0,26079465

Kredi Hesaplama