FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve 35 sayılı toplantısında;


1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

2. a) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Tarkan Ander ve üyeliğe Sayın Müge Tuna'nın atanmasına,

    b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Tarkan Ander ve üyeliğe Sayın Müge Tuna'nın atanmasına,

    c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Müge Tuna'nın, üyeliklere Sayın Mehmet Tarkan Ander ve Sayın Merve Temel'in atanmasına,

3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

4."Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin  Görev ve Çalışma Esaslarının söz konusu karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, karar verilmiştir.

Söz konusu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır. 

Kredi Hesaplama