FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021 - 22.11.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2021 tarih ve 1291 sayılı kararı ile kabul edilen ve kamuya açıklanan Fon Kullanım Raporu'nda yer verilen kullanım yerlerine ilişkin Tablo'da öngörülen kalemler arasında aktarım yapılabilmesine yönelik Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1078 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde;

  

Şirketimizin 480.000.000 TL nominal tutarlı sermaye artırımından elde dilecek fon içerisinde "Tesislerin Modernizasyonu" başlığı altında özgülenen 127.000.000 TL'lik fonun 45.000.000 TL'lik ve "Finansal Borçlar" başlığı altında özgülenen 158.900.000 TL'lik fonun 25.000.000 TL'lik kısmının planlanan fon kullanım yerleri başlığı içerisinde yer alan "Personel Ödemeleri" kalemine 12.000.000 TL, "İşletme Sermayesi" kalemine 43.000.000 TL ve "Şirket Faaliyetlerinden Kaynaklanan Piyasa Borçları" kalemine 15.000.000 TL aktarılmasının olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama