FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine  Uyum kapsamında ;

Sn.Av. Ayten Arslan KARA , Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ ve Sn.Adem YAVUZ ‘un  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaları hususu 06.07.2022  tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile karar altına alınmış olup   

  • Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ ve üyeliğe Sn.Adem YAVUZ 'un atanması,

  • Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Adem YAVUZ ve üyeliğe Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ 'ın atanması,

  • Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ, üyeliklere Sn.Adem YAVUZ ve Sn. Selma ODABAŞI'nın atanması

  • Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi hususları 27.5.2021 tarih ve 2021/15 Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

  • 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" nin  Görev ve Çalışma Esaslarının söz konusu karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, karar verilmiştir

Söz konusu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır. 

Kredi Hesaplama