FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/07/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/07/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Şirketimiz en iyi teklifi vererek 1.sırada yer almıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
97.985.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin bugün girmiş olduğu; 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/597447  İKN'lu "AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II " ihalesinde vergiler hariç 97.985.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur

Kredi Hesaplama