FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
GRI Renewable Industries
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
11/07/2022
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/07/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/08/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
566.938 EUR
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,98
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

  

Bu çerçevede Şirketimiz tarafından onaylı tedarikçisi olduğumuz GRI Renewables ticaret ünvanlı müşterimize verilen 566.938 EUR tutarındaki teklif onaylanmış bulunmaktadır.  Teklife konu teslimlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

  

Şirketimiz tarafından tedarik edilecek iç aksamlar kullanılarak imal edilecek rüzgar türbin kuleleri müşterimiz tarafından GE'ye teslim edilecektir.

  

Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun sırasıyla 11/7/2022 tarih ve 2022/45 sayılı Kararı aracılığıyla ertelenmiştir.

  

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama